Kimio Onodera / "Spoon" / Vermillion / Lacquerware

Kimio Onodera / "Spoon" / Vermillion / Lacquerware

STOCK STORE

(size)
Length about 20cm

(production)
Naruko / Miyagi